Higienos normos pedikiūro ir manikiūro meistrams, podologijos kabinetams.

hepatitis

Lietuvoje galioja griežti higienos normų reikalavimai manikiūristams, pedikiūristams ir podologams priskirti prie A kategorijos paslaugų.

A kategorijos paslauga – paslauga, kurią teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiai.

Sterilizacija pedikiūro, manikiūro, podologijos kabinetose.

Sterilizatorius
Sterilizatorius

Sterilizacija yra itin svarbi. Pedikiūro, manikiūro metu pacientai yra jautrūs infekcijų plitimui, todėl svarbu, kad būtų laikomasi tinkamų sterilizacijos procedūrų. Šiame straipsnyje aptariamos svarbios sterilizacijos technikos, pavojus kuriuos sukelia infekcijos ir kaip jo galima išvengti.

Sterilizacija yra procesas, skirtas sunaikinti visus mikroorganizmus nuo paviršių, įrangos ir instrumentu. Yra keletas sterilizacijos metodų, kurie gali būti naudojami podologu, manikiūro ir pedikiūro meistru.

Kaip dezinfekuoti instrumentus? Kokie yra instrumentų sterilizacijos metodai?

Sterilizacija garais

Vienas iš populiariausių sterilizacijos metodų yra garų sterilizacija. Garų sterilizacija naudoja aukštą temperatūrą ir slėgį, kad būtų sunaikinti visi mikroorganizmai. Ši technika yra labai efektyvi, bet reikalauja daug laiko ir yra sunki ir brangi. Be to, kai kuriems paviršiams ir įrangai, tokia sterilizacija gali būti pernelyg agresyvi, bet kai kuriems įrankiams ji yra butina.

Ultravioletinės (UV) šviesos sterilizacija

Kitas efektyvus sterilizacijos metodas yra ultravioletinės (UV) šviesos sterilizacija, kuri naudoja UV-C spindulius. UV-C šviesa yra veiksminga prieš daugelį mikroorganizmų, įskaitant virusus ir bakterijas. UV šviesos dezinfekcija yra saugi ir lengvai naudojama, tačiau ji turi būti tinkamai naudojama, kad būtų veiksminga. Paviršiai ir įranga turi būti išvalyti prieš UV dezinfekciją, o tinkama dozė ir ekspozicijos laikas turi būti parinkti pagal gamintojo instrukcijas ir higienos normas, kad būtų užtikrinta jog visi mikroorganizmai yra sunaikinti.

Sterilizacija Ozonu

Ozonas yra dar vienas sterilizacijos metodas, kuris gali būti naudojamas manikiūro ir pedikiūro kabinetuose, podologu darbe. Ozono dezinfekcija veikia užterštus paviršius ir įrangą, naudojant ozono dujas. Ozonas yra stiprus oksiduojantis agentas, kuris sunaikina mikroorganizmus, taip pat pašalina neigiamus kvapus ir užterštumą. Ozono dezinfekcija yra greita ir veiksminga, tačiau reikalauja specialios įrangos ir tinkamo personalo apmokymo.

Cheminė dezinfekcija

Be to, yra cheminis dezinfekcijos būdas, kurio galima imtis paviršiams ir įrangai valyti ir dezinfekuoti. Pavyzdžiui, chloro dioksidas,kaip ir kiti cheminiai produktai ir dezinfekcijos priemonės yra naudojamos paviršių dezinfekcijai. Tačiau šie chemikalai gali būti toksiški, todėl reikia laikytis saugos taisyklių, kad nebūtų pavojingų garų.

Kiekvienas iš šių sterilizacijos metodų turi savo privalumų ir trūkumų, todėl svarbu rinktis tinkamą sterilizacijos metodą, atsižvelgiant į higienos normas, irangos gamintojo ir saugos reikalavimus.

Vienas iš didžiausių pavojų, susijusių su nesterilizuota įranga, įrankiais ir paviršiais yra infekcijos plitimas. Dauguma infekcijų, susijusių su pedikiūro ir manikiūro proceduromis, yra bakterinės ar virusinės kilmės, ir jos gali būti lengvai perduodamos pacientams, kuriems atliekamos procedūros, arba personalui kuris nesilaiko darbo saugos reikalavimų.

Infekcijos gali sukelti įvairias pasekmes, nuo nedidelių odos išbėrimų iki rimtų ligų, tokių kaip hepatitas ar netgi ŽIV. Todėl yra itin svarbu užtikrinti, kad podologijos klinikoje, pedikiūro ir manikiūro salonose  įranga būtų tinkamai sterilizuota prieš naudojimą.

Reikia taip pat stebėti dezinfekcijos priemonių galiojimo laiką ir jas reguliariai keisti, kad būtų užtikrinta, jog jos visada veiktų efektyviai.

Pacientams taip pat yra svarbu būti informuotiems apie sterilizacijos procesą ir priemones, kurie naudojami jų saugumui užtikrinti. Tai padės pacientams pasitikėti specialistais ir įsitikinti kad jų sveikata yra svarbiausias prioritetas.

INSTRUMENTŲ VALYMO, DEZINFEKCIJOS, STERILIZACIJOS TAISYKLĖS pagal Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai”

Sterilizuotas irankis pedikiurui
Sterilizuotas irankis pedikiurui

I. Bendrieji A ir B kategorijos paslaugoms teikti naudojamų instrumentų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimai

1. Valant ir dezinfekuojant instrumentus turi būti laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų dozavimo, dezinfekcijos (mirkymo) trukmės ir naudojimo instrukcijų, kurios turi būti laikomos paslaugų teikimo vietoje.
2. Instrumentai, kurių negalima tinkamai dezinfekuoti ar sterilizuoti, turi būti vienkartiniai.
3. Instrumentai valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje).
4. Instrumentai valomi ir dezinfekuojami rankomis arba mechanizuotai. Mechanizuotai instrumentai valomi ultragarso aparate pagal aparato gamintojo rekomendacijas, naudojant gamintojo rekomenduojamus instrumentų valiklius.

II. A kategorijos paslaugoms teikti naudojamų instrumentų priežiūra

5. A kategorijos paslaugoms teikti turi būti naudojami sterilūs vienkartiniai ar sterilūs daugkartiniai instrumentai.
6. A kategorijos paslaugoms teikti naudojamų daugkartinių instrumentų priežiūros etapai:
6.1. Instrumentų dezinfekcija:
6.1.1. merkimas į dezinfekcinį tirpalą iškart po instrumentų panaudojimo. Lankstiniai instrumentai turi būti išardomi, išskleidžiami. Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu turi būti užrašytas tirpalo pavadinimas, koncentracija, pagaminimo data. Dezinfekcijos priemonės turi veikti bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius;
6.1.2. mirkymas sandariai uždengtame inde dezinfekciniame tirpale, laikantis dezinfekcinės priemonės gamintojo naudojimo instrukcijoje nurodytos mirkymo trukmės ir koncentracijos. Instrumentai turi būti visiškai apsemti.
6.2. Instrumentų valymas minkštu šepetėliu arba šluoste. Šepetėliai arba šluostės, kuriais valomi instrumentai, plaunami dezinfekcijos tirpalu, skalaujami karštu vandeniu, džiovinami.
6.3. Dezinfekuoti ir išvalyti instrumentai skalaujami tekančiu vandeniu, atitinkančiu geriamojo vandens kokybės reikalavimus.
6.4. Išskalauti instrumentai džiovinami (jeigu sterilizuojant bus pakuojami) ant drėgmę sugeriančio, neturinčio plaušelių audeklo arba popierinių rankšluosčių (servetėlių).
6.5. Sterilizavimas:
6.5.1. pasirenkant instrumentų sterilizacijos būdą ir sterilizuojant instrumentus turi būti vadovaujamasi instrumentų gamintojų pateiktomis instrumentų priežiūros (sterilizacijos) instrukcijomis, sterilizatoriaus gamintojo pateiktomis sterilizatoriaus naudojimo instrukcijomis, laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, sterilizacijos trukmės, slėgio, temperatūros reikalavimų;
6.5.2. instrumentų pakavimo medžiagos turi atitikti sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas ir sterilizacijos būdą. Paslaugų teikėjas turi turėti pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti laikomi paslaugų teikimo vietoje;
6.5.3. asmenys, sterilizuojantys instrumentus, privalo stebėti sterilizacijos eigą, kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenis, įvertinti cheminių indikatorių duomenis, registruoti juos šios higienos normos 2 priede pateiktos formos Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre;
6.5.4. sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai turi būti naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis. Paslaugų teikėjas turi turėti indikatorių gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti laikomi paslaugų teikimo vietoje;
6.5.5. po sterilizavimo turi būti patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną), ant indikatorių pažymima sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo asmens parašas, pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (–) indikatoriaus spalva ir jie klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi;
6.5.6. sterilizuotų gaminių pakuotės turi būti laikomos sausose, švariose patalpose, tam skirtose uždarose vietose;
6.5.7. instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotės saugomos pakavimo medžiagos gamintojo nurodytomis sąlygomis (jeigu gamintojas jas nurodo).
7. Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras ir cheminiai indikatoriai saugomi 1 metus.
8. Draudžiama naudoti sterilizuotus instrumentus, kurių pakuotė pažeista, pasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo), cheminiai indikatoriai rodo nepakankamą jų apdorojimą.
9. Sterilizatoriaus techninė priežiūra atliekama sterilizatoriaus gamintojo nurodytu periodiškumu ir būdais.

Žymės: , , , , , , ,
Ankstesnis straipsnis
Įaugusio nago gydymas Podologo kabinėte
Kitas straipsnis
Pėdų nagų ir odos grybelio gydymas